Revision

En revision innebär att vi granskar, bedömer och uttalar oss om företagets förvaltning och redovisning. Det ger företaget en kvalitetsstämpel och är till stor nytta för att ta företaget i rätt riktning.

För oss på REDO är det viktigt att leverera en användbar revision. Med det menar vi en revision som inte enbart handlar om påskrift av en revisionsberättelse. Vi vill aktivt bidra löpande med råd under året och ge ett mervärde som revisor. För att det ska fungera tycker vi det är viktigt att vi, om det är möjligt, utför revisionen på plats hos er. På det sättet blir vi ett aktivt och naturligt bollplank.

Behöver du en revisor?
Alla företag som antingen omsätter mer än tre miljoner, har mer än 1,5 miljon i tillgångar eller fler än tre anställda behöver ha en revisor. Att ha en oberoende konsult som granskar bolagets förvaltning och redovisning är också till stor nytta och skapar trygghet för dig som företagare. Vill du veta mer hur en revision går till? Välkommen att kontakt oss.