Revision

Vi vill att ni som företagare ska känna att vi står för en användbar revision. Med det menar vi en revision som inte enbart handlar om påskrift av en revisionsberättelse. Vi vill även aktivt bidra löpande med råd under året och ge ett mervärde av vår revision.

För att det ska fungera så tror vi det är viktigt att den påskrivande revisorn är med och gör revisionen på plats hos er. På det sättet blir vi ett aktivt och naturligt bollplank.

 

Kom gärna in och prata med oss för att se om din revisor finns på REDO.

revision