Revision

Vi vill att ni som företagare ska känna att vi står för en användbar revision. Med det menar vi en revision som inte enbart handlar om påskrift av en revisionsberättelse. Vi vill även aktivt bidra löpande med råd under året och ge ett mervärde som revisor.

 

För att det ska fungera så tror vi det är viktigt att den påskrivande revisorn är med och gör sin revision på plats hos er. På det sättet blir vi ett aktivt och naturligt bollplank.

 

Varför revision?

När du driver ett företag är det viktigt att ha bra rutiner och som kontrolleras med jämna mellanrum, att allt fungerar som det skall med företaget. Revision på företaget är en sådan sak som bör göras. En revision innebär att vi granskar, bedömer och uttalar oss om företagets förvaltning och redovisning. Detta är till stor nytta för att ta företaget i rätt riktning när det kommer till den ekonomiska aspekten. Det är fundamentalt att en revision utförs av en oberoende part. Vill du veta mer om hur en revision går till? Välkommen att kontakta oss.

 

Kom gärna in och prata med oss för att se om din revisor finns på REDO.

Redo Revisionsbyrå AB hjälper er med er revision