Lön

I de flesta företag är de anställda den mest värdefulla tillgången. En del i att företag ska ha de anställdas förtroende är att de får rätt lön i rätt tid. Vi har lång erfarenhet av lönehantering och lönerelaterade frågor och har möjligheten att ta över hela denna hantering. Vår erfarenhet visar att det oftast blir både mer rätt och till lägre kostnader än om det görs inom bolaget.

Vi har också möjlighet att hjälpa er med HR-relaterade frågor kring uppsägning personal, pension, bonus mm.

skriver med penna på papper